לויטרה או סיאליס

Sildenafil influences lower urinary tract symptoms. BJU Int 2002;96-839 13. Perimenis P, Giannitsas K. Safety of sildenafil in the treatment of erectile dysfunction in patients with obstructive sleep apnoea. Expert Opin Drug Saf 2007;3-430. Review 14. Carson CC. Long-term use of sildenafil. Expert Opin. Pharmacother 2003;7-405 15. Gruenwald I, Shenfeld O, Chen J, et al.

Positive effect of counseling and dose adjustment in patients with erectile dysfunction who failed treatment with sildenafil. Eur Urol 2006;54-40. Epub 2006 Feb 17 16. Shabsigh R, Kaufman JM, Steidle C, et al. Randomized study of testosterone gel as adjunctive therapy to sildenafil in hypogonadal men with erectile dysfunction who do not respond to sildenafil alone.

תוצאות הטיפול בהזרקות הן טובות מאוד, אך קיימת ירידה הדרגתית בשימושם עם הזמן בגלל גורמים שונים אובדן ספונטניות, כאבים בהזרקה, קושי בהשגת התרופות וחוסר יעילות 18. מה בעתיד? המחקרים הרבים שבוצעו בשנים האחרונות, שיפרו את ההבנה של הגורמים להפרעה בתפקוד מיני והטיפול בהם. ההתפתחות המהירה של הטכנולוגיה הקשורה לביולוגיה מולקולרית, זירזה חוקרים רבים לנסות להשתמש בטכניקה זו לשם אבחנה וטיפול אפשרי. כיום, אין עדות בעד או נגד הקשר בין השפעה גנטית להפרעה בתפקוד מיני.

ידיעה זו לא מונעת בהכרח את האפשרות שיימצא בעתיד טיפול גנטי לאין-אונות, זאת מאחר שלהפרעה האורגנית יש מכנה משותף זהה למחלות קרדיו-וסקולריות. Lue TF. Erectile dysfunction. NEJM 2000;34202-1813 2. Traish AM, Goldstein I, Kim NN. Testosterone and erectile function from basic research to a new clinical paradigm for managing men with androgen insufficiency and erectile dysfunction. Avanafil סלקטיביות דומה לוויאגרה. כיום בשלב III של מחקר קליני 17. בחירת התרופה מאחר שלמטופל אפשרות בחירה בין התרופות, השאלה היא כיצד מתקבלות החלטות רפואיות במרפאת הרופא.

לסוגיה זו מספר משתנים חשובים המטופל 1.

הפרעה בזקפה היא מחלה שתוגדר על ידי החולה, ולכן הוא המגדיר את הצלחת הטיפול. 2. מאחר שישנם מספר אפשרויות טיפול, היעילות והבטוחות יגדירו את העדפת החולה. שני משתנים אלו הם המדד בבחירת הטיפול התרופתי ע"י המטופל.

בכל המחקרים, ובעיקר עם ויאגרה הוותיקה, לא דווח על ממצא זה. ייתכן שהסיבה לכך היא שתרופות אלו נלקחות ע"פ דרישה ולא באופן קבוע 14. כישלון טיפול בחסמי PDE5 כ-40%-30% מהמטופלים לא מגיבים לטיפול עם אחת מהתרופות. לפני הגדרת כישלון, חובה לברר אם התרופות נלקחו ע"פ ההנחיות.

במאמר סקירה של ד"ר גרינוולד שבו השתתפו מספר מרכזים רפואיים בארץ, הוכח שהסבר נכון ללקיחת התרופה מעלה את אחוז היעילות של השימוש 15. תופעות הלוואי השכיחות ביותר הן כאבי ראש והסמקה בפנים, מנת חלקם של 15% מהצורכים תכשירים אלה. תגובות אחרות כוללות גודש באף, תחושת צריבה Indigestion, כאבי גב ורגישות לאור Blue-Tinged Vision, וכן קושי להבחין בין צבעים, תופעות ראייה השכיחות פחות. ברוב המכריע של המקרים תופעות בלתי רצויות אלה הן מתונות ובנות חלוף 9,8,1.

בשנים האחרונות פורסם על מפגע עיניים נדיר הידוע כ-NAION או Nonarteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy, שהבנתו עדיין לוקה בחסר, והוא עלול אף לגרום לעיוורון. תופעה זו קשורה לאי אספקה מספקת של דם בכלי הדם הקטנים המזינים את עצב הראייה. זמן הופעת הזקפה קיימת בעיה אובייקטיבית להוכיח מהו הזמן האמיתי של הופעת הזקפה, מאחר שכדי להוכיח זאת זקוקים לבדיקת "תזמון" מדויקת ע"י המטופל או בת זוגו. מצד שני, כאשר בדקו בהשוואה לאינבו, נמצא שלאחר 11 דקות עם ויאגרה ו-14 דקות עם לויטרה וסיאליס הופיעה זקפה, אך בזמן זה רק 40% דיווחו על ניסיון מיני מוצלח.

לכן, בגברים עם גורמי סיכון רבים להפרעה בתפקוד מיני מומלץ להנחותם להתחיל פעילות מינית לפחות 15 דקות לאחר לקיחת התרופה 9,8. יעילות הבסיס הפרמקולוגי של תכשירים אלה נועד לשפר ולסייע, אך אין אלה תרופות אליל המסוגלות להפיח רוח חיים במקרים חמורים של אין-אונות אנטומית, פיזיולוגית או פסיכולוגית. הניסיון המצטבר מצביע על כך שתכשירים אלה יעילים ב-70% מהגברים הנזקקים להם.

סביר להניח שעוצמת ההשפעה של כל אחד מהתכשירים תגבר כל שהמינון יהיה גבוה יותר, אך בה במידה גובר הסיכון לתופעות לוואי לא רצויות שעלולות להיות אף מסוכנות. ככלל, כל התכשירים הללו יעילים יותר באנשים בעלי אין-אונות חלקית, מאשר באלה עם אין-אונות חמורה, עד כדי מוחלטת 7 תמונה 5. התרופות הקיימות בשוק Cialis Lilly ICOS - Tadalafil 10mg, 20mg Levitra Bayer/GSK - Vardenafil 5mg, 10mg, 20mg Viagra Pfizer - Sildenafil Citrate 25mg, 50mg, 100mg ספציפיות Specificity ויאגרה ולויטרה הן בעלות ספציפיות גבוהה ל-PDE5 יחסית לכל ה-PDE מלבד PDE6 ובעיקר ויאגרה.

ממצא זה דווח כגורם לחלק מהמטופלים קושי באבחנת צבעים כחול-ירוק ובכך לראייה כחולה. סיאליס לעומתם דווח על פחות מ-0.1% של בעיות ראייה. ציטוט מהמקורות "אמר אביי מי שאין לו כוח לשמש ייקח שלוש מידות של קורטמי דחוחי צמח הגדל בקרקע המזובלת בגללי הצאן, ויכתשו היטב ויערבבו ביין וישתה.

אמר רבי יוחנן הן הן החזירוני לנעורי בתשמיש". בעבר נתנו תרופות הורמונליות, טבעיות למיניהן וטיפולים סקסולוגים, אך עצם ההבנה הפיזיולוגית גרמה לניסיונות לפתרונות רפואיים טובים.

טיפול הורמונלי טיפול הורמונלי כטיפול בודד לתיקון הפרעה במנגנון הזקפה אינו שכיח. כיום מדווח שפחות מ-5% מהסובלים מהפרעות בזקפה ייהנו מטיפול תרופתי 2. Seftel AD. Phosphodiesterase type 5 inhibitor differentiation based on selectivity, pharmacokinetic, and efficacy profiles. Clin Cardiol 2004;274Suppl 114-19 7. Gresser U, Gleiter CH. Erectile dysfunction comparison of efficacy and side effects of the PDE-5 inhibitors sildenafil, vardenafil and tadanafil review of the literature. Eur J Med Res 2002;75-446 8. Corbin JD, Francis SH. Pharmacology of phosphodiesterase-5 inhibitors. Int J Clin Pract 2002;53-459 9. Padma-Nathan H, Giuliano F. Oral drug therapy for erectile dysfunction. Urol Clin North Am 2001;21-334 10. Hayreh SS. Erectile dysfunction drugs and non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy is there a cause and effect relationship?

J Neuroophthalmol 2005;25-298 11. Ishikura F, Beppu S, Hamada T, et al. Effects of sildenafil citrate Viagra. combined with nitrate on the heart. Circulation 2000;10216-2521 12. Sairam K, Kulinskaya E, Mc Nicholas TA, et al.